Mijn uurtarief is € 6,00.
Eten, drinken en verzorgingsproducten zijn inbegrepen met uitzondering van luiers, de warme hap, dieetvoeding en de flesvoeding.
Voor het eventuele avondeten reken ik € 2,50.

Daarnaast betaald u per kind een bedrag aan het gastouderbureau Kroostopvang.
Voor meer informatie: www.Kroostopvang.nl

 

Kinderopvangtoeslag voor de opvang.

Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U en Uw toeslagpartner werken, studeren, volgens een traject naar werk op een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling
  • U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdragen voor het kind. Uw kind staat op uw woonadres ingeschreven
  • Het kind waarvoor u kinderopvangtoeslag vraagt, zit nog niet op het voortgezet onderwijs
  • U of uw toeslagpartnet betaald de kosten voor kinderopvang. Een deel van de kosten wordt vergoed door de kinderopvangtoeslag. Het andere deel moet u daadwerkelijk zelf betalen aan de opvanginstelling
  • U en uw toeslagpartnet hebben een Nederlandse identiteit of een geldige verblijfsvergunning

Ook voor een pleeg- of adoptiekind kunt u kinderopvangtoeslag krijgen als u aan de bovenstaande voorwaarde voldoet.
Het hangt van uw (gezamenlijke) inkomen af hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt. Hoe meer u verdient, hoe minder kinderopvangtoeslag u krijgt.
Hebt u meer kinderen die naar de opvang gaan? Dan krijgt u voor het kind met de meeste uren opvang de laagste vergoeding. Dit kind noemen we het 1e kind. Dit hoeft u dus niet uw oudste kind te zijn.

Let op:
Vanaf 2014 moet u binnen drie maanden de kinderopvangtoeslag aanvragen. Achteraf aanvragen na drie maanden kan dan niet meer.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact met ons via de contact pagina. Als u langs wilt komen, maak dan even een afspraak.

Beschikbare plaatsen

Maandag geen plekje vrij
Dinsdag geen plekje vrij
Woensdag gesloten
Donderdag geen plekje vrij
Vrijdag gesloten